skip to Main Content

Bepalingen

Deze bepalingen zijn geldig op alle diensten en producten van Nature & Moments Fotografie.
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een fotoreportage boekt of een product bestelt. Door het boeken van een fotosessie of door één van onze producten te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.

De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.

Nature & Moments Fotografie stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer….

Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

 

Annulatie

Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden. Deze reden wordt beoordeeld door Nature & Moments Fotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:

  • ​Tot een maand voor de reportage wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen een maand en twee weken voor de reportage wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.

Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.

Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Nature & Moments Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nature & Moments Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nature & Moments Fotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Bij het niet komen opdagen bij de afgesproken fotosessie zonder verwittigen wordt de volledige fotosessie is rekening gebracht.

Bij het annuleren van een fotosessie, tot 24u voor de afspraak, kan de sessie éénmalig verplaatst worden naar een nieuwe datum.
Bij het annuleren van een cakesmash of badsessie minder dan 48u voor de afspraak, worden de cake, bloemen, fruit in rekening gebracht.

Baby`s en kleine kindjes: Deze kunnen natuurlijk altijd ziek worden, graag zo snel mogelijk laten weten als de fotosessie niet door kan gaan, dan bespreken we een nieuwe datum. Bij een cakesmash graag 48u op voorhand annuleren, anders wordt de cake aangerekend (30 euro per cake)

De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 

Prijzen en betaling

Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het afgesproken bedrag van de fotosessie dient binnen de 7 dagen na boeking betaald te worden via overschrijving of online betaling. De shoot gaat pas door na voorafgaande betaling zoals afgesproken. Deze betaling geldt als bevestiging van uw reservatie.

Bestellingen van producten dienen op voorhand betaald te worden en kunnen niet meer geannuleerd worden.

Alle aanbiedingen en offertes van Nature & Moments Fotografie zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 14 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

 

Fotosessie en foto’s

Het aantal geleverde beelden kan niet vooraf worden mee gedeeld, dit hangt af van de tijdsduur van de fotosessie, de omstandigheden enz.

Online fotogalerijen die gebruikt worden voor studioshoots en locatieshoots blijven 14 dagen online. Deze beelden zijn voorzien van een waterwerk en kunnen niet gedownload worden. U kan daaruit uw keuze maken zoals afgesproken bij boeken van de fotosessie.

Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Nature & Moments Fotografie een administratiekost aanrekenen van 30 euro om in het archief te zoeken naar de gevraagde foto’s.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

Te laat op je shoot? ik heb een zeer strak schema vandaar dat er ook enkel regeltjes gelden bij het te laat komen (zie hieronder).
Bij een korte fotoshoot van 30 min: Bent u minder dan 10 min te laat? Dan gaat dit van je tijd af. Bent u 15 min te laat, dan is onze shoot tijd te kort en wordt de volledige sessie aangerekend
Bij een gewone fotoshoot: bent u minder 15 minuten te laat ? dan gaat dit van de sessie tijd af. vanaf dat u 30 minuten te laat bent kan ik niks meer voor u doen en word de sessie volledig aangerekend.

 

Auteurs- en portretrecht

Beeldmateriaal gemaakt door Nature & Moments Fotografie kan ter allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen vóór het boeken van de fotosessie.

De foto’s die gemaakt worden door Nature & Moments Fotografie worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de fotosessie koopt de klant het recht om de foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen niet verder bewerkt worden met filters of bijgesneden worden.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen van Nature & Moments Fotografie staan op naam, zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden in samenspraak met Nature & Moments Fotografie. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld en zijn ook niet overdraagbaar.

 

Aansprakelijkheid

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering. De onkosten van verzending via de post worden doorgerekend aan de klant.

Voor schade veroorzaakt door klanten of hun kinderen tijdens de shoot, dient de klant zijn familiale verzekering aan te spreken voor dekking van de kosten.

​Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor :

  • schade bij de opdrachtgever;
  • indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
  • lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
  • verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Nature & Moments Fotografie is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij leveringen afkomstig van derden.

Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Privacy

Nature & Moments Fotografie volgt alle regels van de GDPR wetgeving en jullie gegevens worden nooit vrijgegeven aan derden.

Nature & Moments Fotografie heeft het recht contactgegevens bij te houden van klanten, klanten hebben het recht deze in te zien en te wijzigen, deze gegevens worden NIET doorgegeven aan derden.

Als u een fotoshoot reserveert, ga ik ervan uit dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Nature & Moments Fotografie

Laatste wijziging 01/07/2021

Nature & Moments Fotografie – Mona Ceron
Pannestraat 45, 863 Veurne

info@natureandmoments.be

Ondernemingsnummer BE 0741.696.642
Rekeningnummer BE25 0018 7925 7182

Back To Top
error: Content is protected !!